Obchodní podmínky

Úvod KontaktObchodní podmínky
1) VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ


Kupující učiněním závazné objednávky stvrzuje, že akceptuje tyto Obchodní podmínky pro dodávku zboží vyhlášené prodávajícím. Vztahy mezi kupujícím a prodávajícím se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou zároveň pro obě strany závazné.

 

2) OBJEDNÁNÍ ZBOŽÍ A SLUŽEB


Nabízíme vám možnost nákupu přímo z Vašeho domova, kde můžete nakupovat nonstop. Objednávat si můžete jednoduše a pohodlně pomocí nákupního košíku, telefonu, e-mailu, či písemně na naši adrese.
Předmětem smlouvy je pouze zboží uvedené v kupní smlouvě – objednávce. Rozměry, váha, výkony, kapacita a ostatní údaje uvedené na našich stránkách jsou údaje vycházející z podkladů výrobců. V případě nesrovnalostí Vás samozřejmě budeme kontaktovat.
Zavazujeme se, že svým odběratelům budeme dodávat jen zboží v perfektním stavu a v souladu se specifikacemi či vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží vyhovujících daným normám, předpisům a nařízením platným na území České republiky.
Podmínkou pro naplnění platnosti naší elektronické objednávky je vyplnění veškerých požadovaných údajů a náležitostí uvedených v objednávkovém formuláři, kde také kupující stvrzuje seznámení s těmito obchodními podmínkami.
Objednávka je zároveň návrhem kupní smlouvy, kdy samotná kupní smlouva posléze vzniká okamžikem odeslání objednávky. E-shop však nemusí dodat zboží při vyprodání zásob objednaného zboží.
V případě, že v průběhu doby, kdy bylo zboží objednáno, došlo k výrazné změně kurzu zahraniční měny nebo ke změně ceny či dodávaného sortimentu ze strany dodavatele, má naše firma právo objednávku po dohodě s kupujícím modifikovat nebo od ní jednostranně s okamžitou platností odstoupit. Stejné oprávnění si vyhrazujeme i v případě, kdy výrobce přestane dodávat objednaný produkt nebo uvede na trh novou verzi produktu popřípadě výrazným způsobem změní cenu produktu.

 

3) POTVRZENÍ OBJEDNÁVKY


Objednávka je přijata do 24 hodin, potvrzení objednávky vám zašleme e-mailem, o odeslání budete taktéž informováni e-mailem. (Nutností je samozřejmě Vámi bezchybně uvedená a platná e-mailová adresa). V případě nejasností Vás budeme samozřejmě kontaktovat.

 

4) ZRUŠENÍ OBJEDNÁVKY


Každou objednávku můžete do 24 hodin zrušit a to telefonicky, či e-mailem a to bez udání důvodu. Stačí uvést jméno, e-mail a popis objednaného zboží či služby.

 

5) POPLATEK ZA DOPRAVU


Při objednávce nad 6.000,- Kč dopravné neplatíte. Cena poštovného se může lišit i podle váhy objednaného zboží. Výsledná cena objednávky včetně poplatku za dopravu je vyčíslena ještě před závazným odesláním objednávky.

 

6) DODACÍ LHŮTA


Dodací lhůta je od 3-7 dnů, není-li uvedeno jinak. V případě, že některé zboží nebude skladem, budeme Vás neprodleně kontaktovat.

 

7) VÝMĚNA ZBOŽÍ


Oznámení o požadavku na změnu velikosti musí kupující učinit u prodávajícího písemně (e-mailem), popř. telefonicky ve lhůtě do 5 dnů od převzetí zboží. Ke zboží, které požaduje zákazník vyměnit, musí vždy přiložit průvodní dopis, kde uvede důvod, proč zboží mění a za jakou velikost chce zboží vyměnit. Zásilku (NE DOBÍRKOU) zasílá kupující na adresu Tortharry Shop, Luboš Gorgan, Stárkov 77, 549 36 Stárkov. Zásilka musí být doručena prodávajícímu maximálně do 15 dnů od převzetí zboží.
Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností a škod z neodborného používání produktů, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka.
Prodávající se zavazuje informovat zákazníka nejpozději do 7 dnů od obdržení požadavku na výměnu o postupu a vyřízení.
V případě výměny zboží za jinou velikost zaplatí kupující pouze manipulační poplatky, v případě výměny za jiný druh zboží navíc případný rozdíl v ceně.
Pokud si nejste s čímkoliv jistí nebo chcete celý postup nejprve prokonzultovat, jsme Vám vždy k dispozici - viz Kontaktní údaje.

 

8) ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY ZE STRANY ZÁKAZNÍKA


Do 14 dnů máte právo odstoupit od této smlouvy bez udání důvodu.

Máte právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni, kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba převezmete zboží.

Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musíte o svém odstoupení od této smlouvy informovat

Tortharry Shop
Luboš Gorgan
Stárkov 77
549 36 Stárkov

IČO: 86673882
Mobil: +420 777 839 805
E-mail: tortharry@seznam.cz

formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo e-mailem). Můžete použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy , není to však Vaší povinností.

Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

Důsledky odstoupení od smlouvy

Pokud odstoupíte od této smlouvy, vrátíme Vám bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy nám došlo Vaše oznámení o odstoupení od smlouvy, všechny platby, které jsme od Vás obdrželi, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku Vámi zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání námi nabízený). Pro vrácení plateb použijeme stejný platební prostředek, který jste použil(a) pro provedení počáteční transakce, pokud jste výslovně neurčil(a) jinak. V žádném případě Vám tím nevzniknou další náklady.

Platbu vrátíme až po obdržení vráceného zboží.

Zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od této smlouvy, zašlete zpět nebo je předejte na adrese:

Tortharry Shop
Luboš Gorgan
Stárkov 77
549 36 Stárkov

IČO: 86673882
Mobil: +420 777 839 805
E-mail: tortharry@seznam.cz

Lhůta se považuje za zachovanou, pokud nám odešlete zboží zpět před uplynutím 14 dnů.

Ponesete přímé náklady spojené s vrácením zboží.

Odpovídáte pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.

Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy ve formátu PDF
Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy ve formátu DOC

Podmínkou vrácení peněz je:

Zboží musí být neporušené, schopné dalšího prodeje. Zboží zasílejte pouze běžnou balíkovou poštou, dobírka nebude přijata!

Pokud si nejste s čímkoliv jistí nebo chcete celý postup nejprve prokonzultovat, jsme Vám vždy k dispozici - viz Kontaktní údaje .

9) REKLAMACE A ZÁRUKA


V případě reklamací se řídíme pravidly, jež popisuje § 2165 - § 2174 Občanského zákoníku.
Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Toto právo se nepoužije na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující vadu sám způsobil.
Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností a škod z neodborného používání produktů, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka.
Vyskytne-li se na zakoupeném zboží vada, zašle spotřebitel zboží zpět (NE DOBÍRKOU) na adresu: Tortharry Shop, Michaela Gorganová, Stárkov 188, 549 36 Stárkov společně s průvodním dopisem, kde popíše o jakou vadu se jedná a jak se vada projevuje, dále zda žádá o nové, stejné zboží, výměnu za jiné zboží nebo vrácení peněžní částky za vadné zboží.
Prodávající se zavazuje informovat zákazníka nejpozději do 7 dnů od obdržení reklamace o postupu a vyřízení.
V případě výměny za stejné zboží spotřebitel pochopitelně nic neplatí, v případě výměny za jiný druh zboží zaplatí pouze případný rozdíl v ceně.
Pokud si nejste s čímkoliv jistí nebo chcete celý postup nejprve prokonzultovat, jsme Vám vždy k dispozici - viz Kontaktní údaje.

Vaši reklamaci vyřídíme co nejrychleji, nejpozději do 30 dnů od jejího vzniku, tedy převzetí zboží naší firmou.

Tortharry Shop
Luboš Gorgan
Stárkov 77
549 36 Stárkov

IČO: 86673882
ev. č. ŽL: 360501-10447-00
Číslo v obecním živnostenském rejtříku: 12287
Vydáno v Náchodě dne 25.9.2003

Mobil: +420 777 839 805
E-mail: tortharry@seznam.cz

Zákony a předpisy:
- zák. č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání
- zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů

Copyright 2020 - 2023 © Tortharry shop